Історія кафедри


Кафедра інформаційних систем та технологій заснована у 2018 році (наказ № 1145-32 від 12.12.2017). У складі кафедри працюють доктори та кандидати наук які є фахівцями у сфері інформаційних технологій.

Ціллю створення кафедри є підготовка фахівців у новій та перспективній сфері інформаційних технологій в напрямку Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT).

Інтернет речей — це мережа, що складається із взаємозв’язаних фізичних об’єктів, речей або пристроїв, які мають вбудовані сенсори, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами. Тренд інтернету речей зараз набирає все більшої популярності. Найчастіше поняття інтернету речей нерозривно пов’язано з чимось розумним: розумні будинки, розумний транспорт, розумні підприємства.

З кожним роком потреба у фахівцях сфери Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT) стрімко зростає, саме тому в 2017 році вперше був виконаний набір студентів за освітнім рівнем «бакалавр» за новою освітньою програмою «Програмні технології інтернет речей» (спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології; галузь знань – 12 Інформаційні технології) на денну форму навчання (загальний ліцензійний обсяг – 50 осіб). Набір пройшов успішну і була набрана перша група студентів у кількості – 25 осіб.

Під час навчання на освітній програмі «Програмні технології інтернет речей» ви будете вивчати наступні професійно-орієнтовані дисципліни, які нададуть Вам базових знань в напрямку Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT):

 • Системи зв’язку інтернету речей
 • Схемотехніка пристроїв інтернету речей
 • Апаратні платформи інтернету речей
 • Програмні платформи інтернету речей
 • Тестування пристроїв інтернету речей
 • Тестування програмного забезпечення інтернету речей
 • Програмування мікроконтролерів
 • Моделювання та оптимізація інтернету речей
 • Захист інформації в інтернеті речей
 • Програмування систем збору за збереження даних
 • Програмування систем аналізу та візуалізація даних
 • Хмарні технології та Великі Дані (Big Data)

Вас будуть навчати фахівці, які мають практичний досвід у створенні різноманітних ІоТ рішень.

Випускники нашої кафедри за освітньою програмою «Програмні технології інтернет речей» вмітимуть:

 • Створювати інтелектуальні об’єкти.
 • Об’єднувати інтелектуальні об’єкти між собою та реалізовувати між ними обмін інформацією.
 • Реалізовувати взаємодію інтелектуальних об’єктів з навколишнім середовищем та людьми.
 • Реалізовувати захист інформації в системах інтернет речей.
 • Реалізовувати системи зв’язку з рухомими об’єктами.
 • Програмувати мікроконтролеріи.
 • Розробляти веб-сервіси для контролю віддалених об’єктів та виведення інфографічних звітів для користувачів систем інтернет речей, з використанням хмарних технологій.

Після успішного закінчення освітньої програми «Програмні технології інтернет речей», Ви станете фахівцем в напрямку «Інтернету речей – Іnternet of Things (IoT) і зможете працювати не тільки в ІТ компаніях, а і в різних за спрямованістю сферах, де необхідно об’єднати інформаційні системи та об’єкти управління між собою, для отримання оперативних результатів.

Translate »