Вітаємо Колеснікова Олексія Євгеновича з успішним захистом докторської дисертації


У п’ятницю, 21 лютого 2020 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Колеснікова Олексія Євгеновича, доценка кафедри інформаційних систем та технологій за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Тема дисертаційної роботи: «Компетентнісно-орієнтовані моделі і методи формування інформаційного середовища університету».

Науковий керівник – Білощицький Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України (м. Київ);

Офіційні опоненти: – Биков Валерій Юхимович доктор технічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національна академія педагогічних наук України (м. Київ);

– Цюцюра Світлана Володимирівна доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ)

– Корж Роман Орестович доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка» (м.Львів).

Вітаємо Олексія Євгеновича з успішним захистом та бажаємо подальших професійних та творчих досягнень!

Translate »