Напрями наукової роботи кафедри


На кафедрі під керівництвом завідувача кафедри, професора Білощицького А.О. ведуться наукові дослідження з таких науково-практичних напрямків:

Розробка методів та моделей побудови систем «Інтернету речей».

Розроблена за участю впівробітників кафедри ІСТ технологія «Інтернету речей» Smart House забезпечує безпеку, ресурсозбереження та комфорт для всіх користувачів з можливістю віддаленого управління та моніторингу.

Також технологія здатна розпізнавати виключні ситуації, що відбуваються в будівлі або у житловому комплексі, і відповідним чином на них реагувати: одна з систем може здійснювати управління поведінкою інших систем за заздалегідь виробленим алгоритмам. Крім того, від автоматизації декількох підсистем забезпечується синергетичний ефект для всього комплексу. У випадку використання технології для житлових та комерційних приміщень забезпечується злагоджена робота системи опалення та кондиціонування, а також контроль факторів, що впливають на необхідність включення або відключення зазначених систем. У такому випадку виключається необхідність користуватися кількома пультами при перегляді ТБ, десятками вимикачів при управлінні освітленням, окремими блоками при управлінні вентиляційними і опалювальними системами, а також системами відеоспостереження та охоронної сигналізації.

Розробка моделей та методів пошуку неповних дублікатів для побудови системи «Антиплагіат».

Під керівництвом завідувача кафедри ІСТ професора Білощицького А.О. було розроблено та активно впроваджується система перевірки ступеню унікальності наукових робіт «Антиплагіат».

Створена колективом вчених система «АНТИПЛАГІАТ» дозволяє ідентифікувати або знаходити так звані неповні дублікати або збіги (плагіат) у електронних документах, що містять текст, малюнки таблиці та математичні формули.

Неповні дублікати або збіги – це фрагменти документів, які мають дубльований вміст даних визначеного типу (графічні дані, таблиці, числові дані, математичні формули тощо), але не є повністю дублікатами один одного. Під ідентифікацією або пошуком неповних дублікатів розуміємо одну з задач кластеризації, в якій визначаються документи, що є подібними в межах визначеного кластеру.

Наукові дослідження авторів проекту ґрунтуються на ряді гіпотез та припущень, які були перевірені шляхом моделювання та практичних експериментів. Зокрема встановлено, що кількість модифікацій, які можливо зробити з даними різного типу (текстовими, зображеннями, математичними формулами, таблицями), при яких вони не втратять свою початкову наукову вагу або зміст, є доволі обмеженою величиною. Тому такі модифікації можна передбачити і виконати аналіз не лише оригінальних даних, а й їх можливих модифікованих копій. Точністю і повнотою вибірки можна керувати, розширюючи або звужуючи коло можливих модифікацій та ступінь їх впливу на вихідні дані. Крім того, виконавши аналіз всіх можливих модифікацій та маючи початкові дані, можливим стає створення моделей подання інформації, які були б нечутливі до модифікацій початкових даних. Даний підхід дозволив отримати хороші результати для пошуку саме неповних дублікатів, а не просто схожих даних. Розроблено спеціальні методи, які лягли в основу створеної системи «АНТИПЛАГІАТ». На малюнку нижче зображено, як система знаходить неповний дублікат тексту в документі, що перевіряється на плагіат з виділенням фрагментів, які співпадають.

На відміну від існуючих подібних систем, науковцями було реалізовано пошук плагіату в малюнках, графіках, схемах та діаграмах.

Головна сторінка системи визначення ступеня унікальності наукових робіт

Розроблено нові методи попередньої обробки зображень, що включають в себе визначення загального кута повороту, створення модифікованих копій та методу знаходження дублікатів шляхом перебору всіх можливих модифікацій. В системі також реалізовано методи знаходження неповних дублікатів у математичних формулах та таблицях, що раніше не було реалізовано в подібних системах пошуку плагіату.

Крім того, в системі реалізовано структуру доступу для різних рівнів користувачів, а також створено персональні кабінети для зручності ведення роботи, що дозволило вести детальну статистику подій.
За результатами роботи система генерує різноманітні звіти, які представлені на малюнках нижче: ввідображення фрагментів текстів, що мають подібності. Відображення інформації про загальний відсоток унікальності, цитувань, відсоток запозичень (плагіат), розподіл неповних дублікатів у тексті документа, наявність неповних дублікатів в зображеннях, таблицях та формулах.

В цілому результати наукового дослідження можуть бути використані:

У вищих навчальних закладах:

– перевірка дипломних та курсових робіт на предмет плагіату;
– перевірка рефератів для запобігання повторної здачі робіт.

В спеціалізованих вчених радах:

– перевірка докторських та кандидатських дисертацій з метою виявлення збігів з фрагментами існуючих в базі дисертацій та надання цієї інформації експертам для подальшої експертизи;

В фахових виданнях:

– перевірка статей на наявність плагіату або запозичених цитат без посилання;
– аналогічна перевірка монографій.

Для науковців:

– пошук першоджерела або авторства для текстів, що розповсюджуються без таких даних;
– перевірка власної роботи для пошуку використаних цитат з інших робіт без вказаних посилань.

Розроблена система наразі використовується в тестовому режимі в Київському національному університеті будівництва і архітектури, а також на стадії підписання договір про співпрацю та використання системи «АНТИПЛАГІАТ» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Розробка методів інформаційно-аналітичної системи рейтингів суб’єктів освітнього простору

За участю вчених кафедри ІСТ відбувається розробка методів інформаційно-аналітичної системи рейтингів суб’єктів освітнього простору. Для забезпечення ефективного функціонування організацій освітньої сфери в сучасних умовах необхідно, в першу чергу, удосконалити систему управління цими організаціями. Таке удосконалення пов’язано з необхідністю використання сучасних методологій управління при реалізації практично всіх видів діяльності: наукової, навчальної, організаційної тощо.

Розроблено методи комплексного оцінювання результатів діяльності суб’єктів освітніх середовищ, зокрема вищих навчальних закладів, на основі розрахунку узагальненого об’єму m-симплекса, вершинами якого є оцінки діяльності вищих навчальних закладів за різними категоріями. Дана система була розроблена на Замовлення Міністерства освіти і науки України для оцінки діяльності науковців кафедр у склад якої входять ці науковці факультету у склад якої входять кафедри університету у склад якого входять факультети та інші структурні підрозділи і в результаті оцінити університети в масштабах України.

Translate »